قوانین صدر نشین

• هر روز یکی از بازی های صدرنشین به صورت مسابقه ای برگزار می شود
• با الماس هایی که رایگان در اختیارتون قرار میگیره می تونید توی مسابقات روزانه شرکت کنید
• با هر بار شرکت توی مسابقات روزانه یه الماس از حسابتون کم میشه و بهترین رکوردتون توی رتبه بندی ذخیره میشه
• در پایان روز به نفرات برتر مسابقات روزانه سکه داده می شود
• با سکه هایی که بدست آوردید ، می تونید توی فروشگاه خرید کنید
• با معرفی به دوستان یا مشاهده ویدیو تبلیغاتی می تونید الماس بدت بیارید
• در صورت مشاهده هر گونه تقلب از سوی بازیکن، حساب کاربری وی مسدود و مجاز به شرکت در مسابقه نمی باشد